ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “Surface Transport 2010 ครั้งที่ 1” ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “Surface Transport 2010 ครั้งที่ 1” ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

 
กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ว่า สภาอุตสาหกรรมอินเดีย (Confederation of Indian Industry: CII) กำหนดจะจัดงานนิทรรศการ “Surface Transport 2010 ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2553 ณ Bombay Convention & Exhibition Centre เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย โดยงานดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการควบคู่ไปกับการประชุมระดับนานาชาติเพื่อผลักดันให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบสาธารณูปโภคด้านการคมนาคมทั้งภาคพื้นดินและทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นทางด่วน รถไฟ และท่าเรือ ให้ประสบความสำเร็จสูงสุด โดยเฉพาะให้ตอบสนองต่อการลงทุนขนาดใหญ่ในกิจการข้างต้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในเมืองมุมไบ การเข้าร่วมงานดังกล่าวของผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบพัฒนาการล่าสุดของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะในส่วนของนิทรรศการซึ่งจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความปลอดภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่าต่อการลงทุนและคุณภาพในการก่อสร้าง ยังเป็นการเตรียมพร้อมของฝ่ายไทยในการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมลงทุนหรือประมูลโครงการต่างๆ ในสาขาสาธารณูปโภคในเมืองมุมไบอีกด้วย

 

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนและขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ นาย Anil Padwal ตำแหน่ง Head-Trade Fairs ที่อยู่ 105 Kakad Chambers 132 Dr A B Road, Mumbai 100 018 โทรศัพท์ 022 24931790 ต่อ 405 โทรสาร 022 24939463 / 24945831 E-mail: anil.padwal@cii.in