นิติบุคคลบ้านจัดสรร ต้องดูเรื่องอะไรบ้าง


Q : คำถามนี้มาจากต่างจังหวัด,บ้านที่สนใจจะซื้อ เป็นโครงการที่ไม่ได้จดทะเบียนบริษัท(ทำในนามบุคคล) ไม่รู้ว่าแบบนี้ซื้อไปแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่า หรือมีข้อเสียเปรียบในทางกฎหมายอย่างไรบ้าง เมื่อเทียบกับโครงการที่เจ้าของได้จดทะเบียนบริษัท 


A : ประเด็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบ เรื่องนี้อยู่ที่ โครงการที่จะซื้อนั้นได้ขออนุญาตจัดสรรหรือเปล่ามากกว่า (การจัดสรรที่ดินแปลงย่อยเกิน 9 แปลง ต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดิน)
เพราะหากโครงการไม่ได้ขออนุญาตจัดสรรถูกต้องตาม กม. ไม่ว่าโครงการนั้นจะทำในนามบุคคล หรือทำในนามบริษัท ผู้ซื้อจะเสียเปรียบหลายๆ ด้าน เช่น เรื่องสาธารณูปโภคในโครงการ ถนน,ประปา,ไฟฟ้า,ท่อระบายน้ำ,พื้นที่ส่วนกลาง ฯลฯ 


หรือพูดง่าย ๆ ถ้าเป็นโครงการที่ขออนุญาตจัดสรร ผู้ซื้อจะได้รับความคุ้มครองมากกว่า หรือเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมา สคบ.สามารถช่วยได้เต็มที่กว่า 
อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อแตกต่าง นั่นคือถ้าเป็นโครงการที่ทำในนามบุคคล เวลามีปัญหาฟ้องร้อง ผู้ซื้อจะได้ฟ้องเอาผิดกับบุคคลนั้น(เจ้าของโครงการ) โดยตรง ขณะที่หากเป็นบริษัท ก็ต้องฟ้องไล่เบี้ยกับหุ้นส่วนหรือกรรมการทั้งหลาย
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก khomesmilesclub.askkbank.com