จะเช่าบ้านสักหลังเราควรดูอะไรบ้าง


เรามีบทความเรื่องว่าเราเองจะเช้าบ้านนั้นเราควรดูอะไรบ้าง เพราะว่าถ้าเราดูไม่ถูกแล้วเราเองอาจจะเสียใจทีหลังก็ได้ 

1. ทำเล จริงอยู่นะครับว่าไม่ใช่บ้านของเราเองแต่จะดีแค่ไหนถ้าบ้านที่เราเองจะเช่าไม่มีนํ้าท่วมและจะดีมากแค่ไหนถ้าบ้านที่เราเช่าเองใกล้ที่ทำงานมากที่สุด


2. ลักษณะของบ้าน คุณจะจะเลือกเช่าบ้านทั้งทีคุณเองจะต้องเลือกบ้านที่มีโครงสร้างไม่ทำให้บ้านร้อนเกินไป เพราะถ้าเราเลือกบ้านที่ร้อนเกินไปแล้วเราเองจะมีรายจ่ายตามมทีหลังอย่างมากมายเลยแหละ อย่าเลือกบ้านที่มีแต่ความสวยนะครับ จงเลือกบ้านที่มีโครงสร้างดีมั่นคง

3. ราคา  ราคาต้องเำหมาะสมนะครับ เพราะเรื่องของบ้านเช่านี้ การควบคุมราคาของกรมการค้าเขาไม่ได้มาควบคุมคุณเองจะต้องตัดสินใจเอง และที่สำคัญนะครับ ราคาต่าง ๆ ที่รวมค่าห้องคุณเองจะต้องควบคุมได้

แค่นี้และครับหลักสำคัญในการเลือกเช่าบ้าน บางคนอาจคิดว่าไม่ใช่บ้านของเราเองแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเราเองก็ต้องอยู่ที่นั่นเหมือนกัน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก design-homeideas.com