เทคนิคกู้ให้ผ่านสำหรับมนุษย์เงินเดือน

เทคนิคกู้ให้ผ่านสำหรับมนุษย์เงินเดือน


 


เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา จึงทำให้ธนาคารเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อกู้บ้านมากขึ้น สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ของมนุษย์เงินเดือนที่กู้ไม่ผ่าน เกิดจากการที่ผู้กู้มีหนี้ครัวเรือนในระดับสูงนั่นเอง
เมื่อมนุษย์เงินเดือนมีความต้องการซื้อบ้านและคิดจะยืนกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมตัวและวางแผน ดังนี้
 
1. เตรียมข้อมูลที่มาของรายได้ไว้ล่วงหน้าย้อนหลังอย่างน้อย 6-12 เดือน โดยธนาคารจะพิจารณารายได้จากเงินที่เข้าบัญชี
 
2. ควรมีเงินคงเหลือในบัญชีเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ธนาคาร แต่ถ้าในบัญชีนั้นมีเงินเหลือน้อยและหากยืนยันว่าเรามีรายได้มาก ควรนำหลักฐานสินทรัพย์อื่นๆมาให้พิจารณาด้วย เช่น เงินลงทุนในกองทุนรวม เงินลงทุนในตลาดหุ้น เงินลงทุนในตราสารหนี้ หรือจะเป็นสินทรัพย์ต่างๆที่ซื้อเพื่อการลงทุน
 
3. ควรมีประวัติทางการเงินที่ดี โดยธนาคารจะสามารถตรวจสอบได้จากเครดิตบูโร เพื่อตรวจสอบว่ามีหนี้เดิมทั้งหมดเท่าไร และมีภาระการผ่อนหนี้เท่าไร มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่
 
แต่ถึงยังไงแล้วสิ่งสำคัญที่ผู้กู้ควรจะมีก็คือ ควรมีเงินเก็บติดตัวไว้สักก่อนหนึ่ง เพื่อเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เช่น ค่าผ่อนดาวน์บ้าน ค่าประเมิน ค่าดำเนินการ ค่าประกันภัย และค่าโอน เพราะถึงจะกู้ผ่านแต่ก็ใช่ว่าจะกู้ได้ 100% ดังนั้นควรมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนให้ดีค่ะ
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก home.co.th