Chatsittichai Civil Website บริษัท ฉัตรสิทธิ์ติชัย การโยธา จำกัด :  รับต่อเติมบ้าน พระราม2 สร้างบ้านผู้สูงอายุ รับเหมาต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน บางใหญ่  รับสร้างบ้านสมุทรปราการ รับต่อเติมบ้าน บางบัวทอง
Q : ชาวต่างชาติสามารถซื้อหรือครอบครองอสังหาฯ ในไทยได้หรือไม่?
A : ชาวต่างชาติสามารถซื้อและครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยได้ แต่มีเงื่อนไขในการซื้อดังนี้ 

 

1. ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ แต่ต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า 5 ปีและต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยที่ดินที่ครอบครองจะต้องทำเพื่ออยู่อาศัยและไม่ผิดศีลธรรม

2. ชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นชาวไทย แต่ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไขในการซื้อเช่นกัน โดยคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องยืนยันต่อเจ้าพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันกับคู่สมรสชาวไทยว่า สินทรัพย์ที่ซื้อไมว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน คอนโดฯ เป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลของคู่สมรสที่มีสัญชาติไทย ไม่ใช่สินสมรสหรือทรัพย์สินที่หามาด้วยกัน

3. ชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโดฯ ได้ แต่ต้องไม่เกิน 49% ของพื้นที่ทั้งหมดในโครงการนั้น ๆ