Chatsittichai Civil Website บริษัท ฉัตรสิทธิ์ติชัย การโยธา จำกัด :  รับต่อเติมบ้าน เชียงใหม่ ก่อสร้างบ้าน เชียงใหม่ รับเหมาต่อเติม เชียงใหม่ รับต่อเติมบ้าน ลำพูน  รับเหมาก่อสร้าง แม่ริม เชียงใหม่ สร้างบ้าน แม่ริม เชียงใหม่
พื้นคอนกรีตรอบบ้านทรุดและแตกร้าว จนเกิดโพรงใต้บ้านควรทำอย่างไร ?

โดยปกติ โครงสร้างพื้นคอนกรีตรอบบ้านมักเป็นพื้นคอนกรีตวางบนดินซึ่งไม่มีเสาเข็มรองรับ จึงทรุดและแตกร้าวได้รวดเร็ว เมื่อพื้นทรุดต่ำกว่าระดับคานของบ้าน ก็จะเกิดโพรงใต้บ้านซึ่งดูไม่สวยงามและอาจเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ต่างๆ ดังนั้น หากเจ้าของบ้านคาดการณ์ว่าจะยังเกิดการทรุดตัวอีกมาก (เช่น ทรุดเกิน 10 ซม.ภายใน 1 ปี) อาจหาวิธีปิดโพรงชั่วคราว เช่น วางกระถางต้นไม้ทรงสี่เหลี่ยมปิด ใช้ขอบคันหินสำเร็จรูปปิด หรือก่ออิฐปิดทับโดยใช้แผ่นโฟมคั่นระหว่างก้อนอิฐกับตัวบ้าน เป็นต้น ในทางกลับกันหากพบว่าาการทรุดตัวเริ่มมีแนวโน้มช้ามาก อาจเริ่มแก้ไขแบบถาวรโดยการปรับระดับพื้นให้สูงขึ้นด้วยการถมทรายและบดอัดพื้นให้แน่น ก่อนจะเทพื้นคอนกรีตหรือใช้บล็อกคอนกรีตปูทับใหม่อีกครั้ง