s

Chatsittichai Civil Website บริษัท ฉัตรสิทธิ์ติชัย การโยธา จำกัด :  รับต่อเติมบ้าน บางพลี สร้างบ้าน สมุทรปราการ รับเหมาต่อเติมบ้าน กรุงเทพ รับต่อเติมบ้าน บางพลี  รับเหมาก่อสร้าง สร้างโรงงาน สร้างบ้าน สมุทรปราการ
การเตรียมความพร้อมก่อนเทคอนกรีต


1. เตรียมพื้นที่รองรับคอนกรีตให้ดี สำหรับงานที่เทลงบนพื้นดินให้เก็บเศษหิน ขยะ และวัชพืชออกให้หมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศขึ้นภายในคอนกรีตหลังการเท ฟองอากาศที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเหตุทำให้คอนกรีตทรุดตัว หรือแตกลายได้

2. ไม้แบบ ควรทาน้ำมันที่แบบ หรือพรมน้ำให้ชุ่มก่อน

3. ตรวจดูความเรียบร้อยของแบบหล่อ เหล็กเสริม อุปกรณ์และสิ่งที่จะฝังแน่นในคอนกรีต