Chatsittichai Civil Website บริษัท ฉัตรสิทธิ์ติชัย การโยธา จำกัด :  รับต่อเติมบ้าน พระราม2 รับต่อเติมบ้าน บางพลี รับเหมาต่อเติม กรุงเทพ รับสร้างโรงงาน สมุทรปราการ  รับเหมาก่อสร้าง มุทรปราการ สร้างบ้าน พระราม2
Q : กระเบื้องหลังคาเซรามิกมีข้อดีอย่างไร ?


จุดเด่นของกระเบื้องหลังคาเซรามิก คือ ระบบเคลือบสีและการเผาที่อุณหภูมิสูง (เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เซรามิกทั่วไป) ทำให้สีสดทนทานกว่ากระเบื้องหลังคาวัสดุอื่น และหากเทียบกับรุ่นที่เคลือบผิวมันเงาดัวยกันจะพบว่า กระเบื้องหลังคาเซรามิกซึ่งมีผิวสัมผัสเรียบจะถูกชะล้างคราบสกปรกด้วยนำ้ฝนได้ง่ายกว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีตซึ่งผิวขรุขระ จึงทำให้ดูใหม่ สะอาด และขับสีของกระเบื้องได้เด่นชัดยาวนานกว่านอกจากนี้


หากหลังคาเดิมเป็นกระเบื้องคอนกรีตแต่ต้องการเปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเซรามิกรุ่นที่วางแปในระยะห่างเท่ากัน ก็สามารถใช้โครงสร้างและแปชุดเดิมได้เลย เนื่องจากกระเบื้องเซรามิกมีน้ำหนักเบากว่ากระเบื้องคอนกรีต จึงไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น